HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
siła wyższa

Zwolnienie tytułem działania siły wyższej a e-ZLA

# 9
Pytanie uczestnika

Czy choroba pracownika w okresie korzystania ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej powoduje przerwanie tego zwolnienia ?

Odpowiedź
Odpowiedź na pytanie będzie taka sama jak w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy w okresie urlopu opiekuńczego lub tzw. urlopu okolicznościowego o czym pisaliśmy w art. z 2 sierpnia 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/choroba-pracownika-urlop-opiekunczy-okolicznosciowy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/
Z regulacji prawnych nie wynika aby niezdolność do pracy pracownika przerywała zwolnienie tytułem działania siły wyższej. Jeżeli pracownik zawnioskował o takowe zwolnienie (wymiar godzinowy lub dni) pracownikowi za ten czas przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% ustalonej podstawy.
Na temat wynagrodzenia pisaliśmy w art. z 26 lutego 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/zwolnienie-od-pracy-z-powodu-dzialania-sily-wyzszej-wynagrodzenie-nieobecnosc-praca-zmiany-kodekspracy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Jeżek Przemysław
11 września 2023 r. zapraszamy na darmowy webinar nt. ustalania wysokości wynagrodzenia za okres urlopu opiekuńczego i zwolnienia tytułem działania siły wyższej.

Doradztwo Szkolenia Płacowe 87