HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
premia kwartalna urlop wypoczynkowy

Składnik kwartalny a urlop wypoczynkowy

Składnik kwartalny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 

Co do zasady składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc nie wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 12 ust. 1. rozporządzenia urlopowego). Składnikami takimi są najczęściej „Premie regulaminowe kwartalne-roczne” lub „Prowizje” itp., które nie wynikają z konkretnych przepisów prawnych. Wprowadzane są i rozliczane według zasad ustalanych przez pracodawców. 
Zgodnie z § 12 ust. 1. Rozporządzenia urlopowego:
składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.
Zgodnie z powyższym przepisem, składników wynagrodzenia za okresy kwartalne, roczne czy półroczne nie wlicza się do podstawy pod warunkiem, że pracownik zachowuje do nich prawo w okresie urlopu wypoczynkowego.
Wynagrodzenie prowizyjne np. dla handlowców zazwyczaj wypłacane jest jako procent od sprzedaży. Wprowadzenie do regulaminu zapisów o tym, iż prowizja przysługuje pracownikowi za okresy kwartalne może być kwestionowana przez organy kontrolujące gdyż pracownik będąc na urlopie wypoczynkowym
po pierwsze:
nie ma możliwości sprzedaży towaru a co za tym idzie wypracowania prowizji
po drugie:
wysokość prowizji nie jest wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Autor:
Jeżek Przemysław