HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Stawka godzinowa a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Zwolnienie siła wyższa i inne usprawiedliwione nieobecności

# 29
Pytanie uczestnika
Pracownik wynagradzany stawką godzinową
korzystał ze zwolnienia tytułem działania siły wyższej w wymiarze godzinowy i korzystał z urlopu wypoczynkowego. W jakiej wysokości należy uwzględnić wynagrodzenie za ten miesiąc w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych ?
Odpowiedź 
Przykład
Pracownik wynagradzany stawką godzinową w wysokości 34 zł/h. W kwietniu 2024 r. (wymiar czasu pracy 168 h) pracownik:

  • korzystał z 6 h zwolnienia tytułem działania siły wyższej
  • 5 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym (40 h)
  • wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych (13 h) i nocnych (23 h).

Wynagrodzenie za pracę wyniosło:
34 zł x 122 h = 4 148 zł
wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników:
1 725 zł
wynagrodzenie za nadgodziny:
884 zł
dodatek nocny:
116,15 zł
zwolnienie tytułem działania siły wyższej:
4 148 zł + 884 zł + 116,15 zł = 5 148,15 zł

5 148,15 zł : 135 h (168 h – 6 h – 40 h + 13 h) = 38,13 zł
38,13 zł x 6 h = 228,78 zł
228,78 zł x 50% = 114,39 zł.
Łącznie wynagrodzenie:

6 987,54 zł (4 148 zł + 1 725 zł + 884 zł + 116,15 zł + 114,39 zł).
Uzupełnienie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych polega na ustaleniu wysokości tego wynagrodzenia jaką by pracownik uzyskał gdyby normalnie pracę wykonywał traktując na równi z dniami pracy urlop wypoczynkowy i siłę wyższą (pkt 289 komentarza do ustawy). Gdyby pracownik normalnie wykonywał pracę, wynagrodzenie stałe wyniosłoby 5 712 zł (34 zł x 168 h).
Do kwoty tej należy dodać pozostałe składniki wynagrodzenia w kwocie faktycznie wypłaconej (wynagrodzenie za nadgodziny i dodatek nocny nie podlegają uzupełnieniu) 1 000,15 zł (884 zł + 116,15 zł).
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych wynosi:
6 712,15 zł – 13,71% (5 712 zł + 1 000,15 zł).

Rozliczanie Wynagrodzeń i Zasiłków w sytuacjach wątpliwych