HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 42

Świadczenia chorobowe na przełomie miesięcy

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r.
minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:
3 490 zł
Od 1 lipca 2023 r.
minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:  
3 600 zł
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952).
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczeń społecznych pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Od 1 stycznia 2023 r.:
[3 490 zł – (3 490 zł x 13,71%)] = 3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
3 011,52 zł : 30 dni = 100,38 zł
100,38 zł x 80% = 80,30 zł
Od 1 lipca 2023 r.:
[3 600 zł – (3 600 zł x 13,71%)] = 3 600 zł – 493,56 zł = 3 106,44 zł
3 106,44 zł : 30 dni = 103,55 zł
103,55 zł x 80% = 82,84 zł

Przykład
Pracownik (w wieku 32 lat) zatrudniony od 10 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w zawartej umowie o pracę ma określone wynagrodzenie za pracę w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.
Pracownik choruje od 28 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego wyniesie:
od 28 do 31 grudnia 2022 r. (4 dni):
[3 010 zł – (3 010 zł x 13,71%)] = 3 010 zł – 412,67 zł = 2 597,33 zł
2 597,33 zł : 30 dni = 86,58 zł
86,58 zł x 80% = 69,26 zł
69,26 x 4 dni = 277,04 zł.
od 1 do 5 stycznia 2023 r. (5 dni):
[3 490 zł – (3 490 zł x 13,71%)] = 3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
3 011,52 zł : 30 dni = 100,38 zł
100,38 zł x 80% = 80,30 zł
80,30 x 5 dni = 401,50 zł.

Przykład
Pracownik (w wieku 32 lat) zatrudniony od 10 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w zawartej umowie o pracę ma określone wynagrodzenie za pracę w wysokości płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.
Pracownik choruje od 28 czerwca 2023 r. do 5 lipca 2023 r.
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego wyniesie:
od 28 do 30 czerwca 2023 r. (3 dni):
[3 490 zł – (3 490 zł x 13,71%)] = 3 490 zł – 478,48 zł = 3 011,52 zł
3 011,52 zł : 30 dni = 100,38 zł
100,38 zł x 80% = 80,30 zł
80,30 x 3 dni = 240,90 zł.
od 1 do 5 lipca 2023 r. (5 dni):
[3 600 zł – (3 600 zł x 13,71%)] = 3 600 zł – 493,56 zł = 3 106,44 zł
3 106,44 zł : 30 dni = 103,55 zł
103,55 zł x 80% = 82,84 zł
82,84 zł x 5 dni = 414,20 zł.

Jeżek Przemysław