HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 42 1

Wnioski i oświadczenia a zaliczka na podatek

Wnioski i oświadczenia mające wpływ na rozliczanie podatku dochodowego

Z poniższej tabeli dowiesz się, które z wniosków i oświadczeń mających wpływa na rozliczanie zaliczki na podatek dochodowy obowiązuje tylko w danym roku ich złożenia a które również w latach kolejnych

wnioski

Zgodnie z powyższym:
1.

jeżeli pracownik złożył pracodawcy (w 2022 r.) oświadczenie PIT-2 w sprawie pomniejszania zaliczki na podatek o kwotę zmniejszającą podatek to w 2023 r. oświadczenie takie dalej obowiązuje bez konieczności jego ponownego składania w latach kolejnych
2.
jeżeli pracownik w 2022 r. złożył pracodawcy wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł to wniosek taki obowiązuje tylko w roku jego złożenia.
3.
jeżeli pracownik w 2022 r. złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 300 zł to wniosek taki dalej obowiązuje bez konieczności jego ponownego składania w latach kolejnych.

Po zmianach od 1 stycznia 2023 r.
art. 31a ust. 6 ustawy o PDOF
Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.

Zgodnie z powyższym, jeżeli pracownik (w 2023 r.) złoży swojemu pracodawcy np. wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów to po zmianach przepisów wniosek taki będzie dotyczył również lat kolejnych.
Zgodnie z objaśnieniem do nowego wzoru PIT-2(9) z wyjątkiem wniosku o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym wszystkie pozostałe oświadczenia i wnioski wynikające z PIT-2 dotyczyć będą również lat kolejnych.

Jeżek Przemysław
szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/