HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 27

Rozwiązanie umowy i choroba pracownika

Wysokość wynagrodzenia a rozwiązanie umowy w trakcie miesiąca i choroba pracownika

Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca omówione zostały w art. z dnia 10 października 2022 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-za-przepracowana-czesc-miesiaca-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Przykład
Pracownik (w wieku 30 lat) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, system czasu pracy podstawowy, trzy miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 5 500 zł.

W okresie przypadającym:
od kwietnia do czerwca 2022 r. do przepracowania jest łącznie 496 h:
kwiecień 2022 r.:     

wymiar czasu pracy:
160 h
maj 2022 r.:              
wymiar czasu pracy:
168 h
czerwiec 2022 r.:     
wymiar czasu pracy:
168 h
W miesiącu maju 2022 r. pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o możliwość rozwiązania w dniu 17 czerwca 2022 r. umowy o pracę na mocy porozumienia stron na co pracodawca wyraził zgodę. W okresie od 2 do 4 czerwca 2022 r. (3 dni) pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą i zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego. Od dnia 18 do 30 czerwca liczba nieprzepracowanych godzin wyniosła: 72 h.
Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
obniżenie wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

5 500 zł : 168 h = 32,74 zł
32,74 zł x 72 h = 2 357,28 zł
obniżenie wynagrodzenia w związku z chorobą

5 500 zł : 30 dni = 183,33 zł
183,33 zł x 3 dni = 549,99 zł
wynagrodzenie za część miesiąca:

5 500 zł – 2 357,28 zł – 549,99 zł = 2 592,73 zł.

Przykład
Pracownik (w wieku 31 lat) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, system czasu pracy równoważny, trzy miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 6 000 zł.

W okresie przypadającym:
od lipiec do wrzesień 2022 r. do przepracowania jest łącznie 520 h:
lipiec 2022 r.:

wymiar czasu pracy:
168 h
sierpień 2022 r.:      
wymiar czasu pracy:
176 h
wrzesień 2022 r.:     
wymiar czasu pracy:
176 h
Pracodawca zaplanował godziny pracy w następujący sposób:
lipiec 2022 r.:
152 h
sierpień 2022 r.:      
192 h
wrzesień 2022 r.:     
176 h
W miesiącu sierpniu 2022 r. pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o możliwość rozwiązania w dniu 12 sierpnia 2022 r. umowy o pracę na mocy porozumienia stron na co pracodawca wyraził zgodę. W okresie od 2 do 4 sierpnia 2022 r. (3 dni) pracownik był niezdolny do pracy w związku z chorobą i zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego. Od dnia 13 do 31 sierpnia liczba nieprzepracowanych godzin wyniosła: 112 h.
U pracownika stosowane są:
podstawowe koszty uzyskania przychodu:  

250 zł
kwota zmniejszająca podatek:                       
300 zł       
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
Wysokość wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
obniżenie wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny w związku z rozwiązaniem umowy

6 000 zł : 176 h = 34,09 zł
34,09 zł x 112 h = 3 818,08 zł
obniżenie wynagrodzenia w związku z chorobą

6 000 zł : 30 dni = 200 zł
200 zł x 3 dni = 600 zł
wynagrodzenie za część miesiąca:

6 000 zł – 3 818,08 zł – 600 zł = 1 581,92 zł
wynagrodzenie chorobowe:
[6 000 zł – (6 000 zł x 13,71%)] = 6 000 zł – 822,60 zł = 5 177,40 zł

5 177,40 zł : 30 dni = 172,58 zł
172,58 zł x 80% = 138,06 zł
138,06 zł x 3 dni = 414,18 zł
Łączny przychód: 1 996,10 zł (1 581,92 zł + 414,18 zł)

lista

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/