HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 28

Wynagrodzenie za część miesiąca zmiana etatu choroba urlop bezpłatny

Wysokość wynagrodzenia za część miesiąca – zmiana wymiaru etatu, e-ZLA i urlop bezpłatny

Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca omówione zostały w artykule
z dnia 10 października 2022 r.: 
https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-za-przepracowana-czesc-miesiaca-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/
oraz
z dnia 14 października 2022 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/wynagrodzenie-za-czesc-miesiaca-rozwiazanie-umowy-w-trakcie-miesiaca-choroba-pracownika-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Przykład
Z dniem 14 marca 2022 r. pracownikowi zmieniono wymiar etatu z 1/2 na pełny. Wynagrodzenie, w okresie wykonywania pracy w wymiarze 1/2 etatu wynosiło: 1 950 zł, a po zmianie wymiaru wyniosło: 3 250 zł. W dniach od 2 do 5 marca 2022 r. (4 dni)  pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, nabywając z tego tytułu prawo do wynagrodzenia chorobowego, a w dniach od 15 do 18 marca 2022 r. udzielony został mu urlop bezpłatny. W czasie zatrudnienia na 1/2 etatu pracownik wykonywał pracę od poniedziałku do piątku po 4 h dziennie a po zmianie etatu po 8 h dziennie.
W celu obliczenia wysokości wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w miesiącu marcu 2022 r. należy:
obliczyć wynagrodzenie za okres zatrudnienia na 1/2 etatu:
za dni od 1 do 13 marca 2022 r.:
1 950 zł : 92 h (wymiar czasu pracy w marcu dla 1/2 etatu) = 21,20 zł
21,20 zł × 36 h (9 dni roboczych × 4 h) = 763,20 zł
obliczyć wynagrodzenie za okres zatrudnienia na pełnym etacie:
za dni od 14 do 31 marca 2022 r.:
3 250 zł : 184 h = 17,66 zł
17,66 zł × 112 h (14 dni roboczych × 8 h) = 1 977,92 zł
obliczyć kwotę pomniejszenia za okres choroby:
1 950 zł : 30 dni = 65 zł
65 zł × 4 dni choroby = 260 zł
obliczyć kwotę pomniejszenia za okres urlopu bezpłatnego:
3 250 zł : 184 h = 17,66 zł
17,66 zł × 32 h przypadające na urlop bezpłatny (4 dni roboczych × 8 h) = 565,12 zł.
Tytułem wynagrodzenia za miesiąc marzec 2022 r. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
[2 741,12 zł (763,20 zł + 1 977,92 zł)] – 260 zł – 565,12 zł = 1 916 zł oraz
wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy mającej miejsce w dniach od 2 do 5 marca 2022 r.

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/