HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca i nieobecności

# 21
Pytanie uczestnika
Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za „przepracowaną część miesiąca” w przypadku zmiany wymiaru etatu, choroby i urlopu bezpłatnego ?
Odpowiedź
Pracownikowi, któremu wynagrodzenie za pracę określono w stałej miesięcznej wysokości należy jego wysokość odpowiednio pomniejszyć w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca np.: w sytuacji wystąpienia niezdolności do pracy lub innej nieobecności w pracy związanej m.in. z wezwaniem pracownika do sądu jako świadka, okresem wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych itp.
Zasady pomniejszania stałego miesięcznego wynagrodzenia reguluje:
par. 11-12
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy, zwane dalej rozporządzeniem o wynagradzaniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). 
Przepisy wprowadzają dwie metody pomniejszania stałego miesięcznego wynagrodzenia. Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od przyczyn nieprzepracowania pełnego miesiąca.
Przykład
Pracownik do 15 lutego 2024 r. wykonywał pracę w wymiarze 1/2 etatu (praca od poniedziałku do piątku po 4 h) z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 5 000 zł. Od 16 lutego zmieniono wymiar etatu do 3/4  z wynagrodzeniem 10 000 zł (praca od poniedziałku do piątku po 6 h) . W okresie od 1 do 4 lutego 2024. pracownik chorował nabywając prawo do wynagrodzenia chorobowego, od 16 do 19 lutego korzystał z urlopu bezpłatnego.
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
5 000 zł : 84 h (1/2 x 168 h) = 59,52 zł
59,52 zł x 44 h (11 dni x 4 h) = 2 618,88 zł
10 000 zł x 126 h (3/4 x 168 h) = 79,37 zł
79,37 zł x 60 h (10 dni x 6 h) = 4 762,20 zł.
Łącznie:
7 381,08 zł
(2 618,88 zł + 4 762,20 zł).
Pomniejszenie o nieobecności.
5 000 zł : 30 dni = 166,67 zł
166,67 zł x 4 dni choroby = 666,68 zł
10 000 zł : 126 h = 79,37 zł
79,37 zł x 2 dni x 6 h urlopu bezpłatnego = 952,44 zł
Wynagrodzenie za część miesiąca:
5 761,96 zł (7 381,08 zł – 666,68 zł – 952,44 zł).

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Uwzglednianie w podstawie wymiaru roznych skladnikow wynagrodzenia w 2024 r.