HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Doradztwo Szkolenia Placowe 20

Różne świadczenia na liście płac

Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek na liście płac w 2022 r.

Rozliczenie podatkowe – składkowe

Przykład
Zgodnie z zawartą umową o pracę (w wymiarze 1/2 etatu) pracownik (wiek 29 lat) wynagradzany jest stałą miesięczną stawką wynagrodzenia w wysokości: 2 900 zł.
Pracownikowi przysługują:
podstawowe koszty uzyskania przychodu:
250 zł oraz
złożył oświadczenie PIT-2.
Pracownik nie jest uczestnikiem PPK.
Od 1 do 10 października 2022 r. (10 dni):
pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z zachowaniem:
prawa do wynagrodzenia chorobowego za 5 dni oraz
prawa do zasiłku chorobowego za 5 dni.
Wynagrodzenie za pracę:
2 900 zł : 30 dni = 96,67 zł
96,67 zł x 10 dni = 966,70 zł
2 900 zł – 966,70 zł = 1 933,30 zł.
Wynagrodzenie chorobowe:
[2 900 zł – (2 900 zł x 13,71%)] = 2 900 zł – 397,59 zł
(2 900 zł – 397,59 zł) = 2 502,41 zł
2 502,41 zł : 30 dni = 83,41 zł
83,41 zł x 80% = 66,73 zł
66,73 zł x 5 dni = 333,65 zł.
Zasiłek chorobowy:
66,73 zł x 5 dni = 333,65 zł.
Łączny przychód: 2 600,60 zł (1 933,30 zł + 333,65 zł + 333,65 zł).

lp

Przykład do pobrania w PDF:
„Pobierz artykuł” (poniżej)

Rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.:
https://www.hrkadryiplace.pl/produkt/rozliczanie-wynagrodzen-lista-plac-place-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/

Szkolenia:
https://www.hrkadryiplace.pl/szkolenia-kadrowo-placowe/