HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png
Choroba pracownika urlop opiekuńczy i wypoczynkowy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Kilka nieobecności w miesiącu a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Choroba pracownika urlop opiekuńczy i wypoczynkowy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

# 11
Pytanie uczestnika
Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego pracownika, który w miesiącu:

1.
chorował i 

2.
korzystał z urlopu opiekuńczego i wypoczynkowego ?

Odpowiedź:
Gdy pracownik w przyjmowanym okresie, nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należy:

1)
wyłączyć wynagrodzenie za miesiące w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy

2)
przyjąć kwotę wynagrodzenia po uzupełnieniu z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy (art. 38 ust. 1-2 ustawy zasiłkowej).

Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (ust. 289 komentarza do ustawy zasiłkowej – ostatnia aktualizacja 8.2023 r.).
Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi:
wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę
lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości

wynagrodzenie, które pracownik osiągnąłby
gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne.
Przykład
W maju pracownik korzystał z jednego dnia urlopu opiekuńczego (8 h). Pracownik wynagradzany jest stałą stawką wynagrodzenia w wysokości 5 500 zł miesięcznie. Za maj jego wynagrodzenie wyniesie:

5 500 zł : 168 h = 32,74 zł
32,74 zł x 8 h = 261,92 zł
5 500 zł  zł – 261,92 zł = 5 238,08 zł
Podstawa do chorobowego:
[5 500 zł – (5 500 zł x 13,71%)] = 5 500 zł – 754,05 zł = 4 745,95 zł
Przykład
Pracownik z powyższego przykładu stał się niezdolny do pracy w związku z chorobą w lipcu 2023 r. W maju, poza urlopem opiekuńczym (1 dzień) pracownik:

1)
korzystał z 5 dni (robocze) urlopu wypoczynkowego
oraz
2)
6 dni chorował (5 dni roboczych + 1 dzień wolny).
W maju przepracował 16 dni z 21 nominalnych (5 dni urlopu wypoczynkowego są równoważne z dniami przepracowanymi). Wynagrodzenie za maj podlega uzupełnieniu. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za lipiec stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r.
Za maj pracownik uzyskał:
1)
wynagrodzenie zasadnicze:
5 500 zł : 30 dni = 183,33 zł
183,33 zł x 6 dni = 1 099,98 zł pomniejszenie o dni choroby
5 500 zł : 168 h = 32,74 zł
32,74 zł x 8 h = 261,92 zł pomniejszenie o urlop opiekuńczy
5 500 zł – 1 099,98 zł – 261,92 zł = 4 138,10 zł
2)

zmienną miesięczną premię:
546,50 zł
pomniejszaną nie proporcjonalnie za okres niezdolności do pracy

3)
zmienne urlopowe:
32,85 zł

Zgodnie z pkt 289 komentarza do ustawy zasiłkowej:
na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Podstawa do chorobowego:
5 500 zł + 546,50 zł = 6 046,50 zł po odliczeniu 13,71 % z wyłączeniem zmiennych urlopowych

Jeżek Przemysław
https://www.hrkadryiplace.pl/szk_stacjonarn/podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-pracownikow-i-zleceniobiorcow-zmiana-stanowiska-zus-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/