HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Stanowisko ZUS podstawa wymiaru świadczeń chorobowych a zwolnienie „Siła wyższa”

Zwolnienie tytułem działania siły wyższej a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

Oficjalne Stanowisko ZUS z 20 marca 2024 r.
„Siła wyższa” – zasady uzupełnienia wynagrodzenia pracownika.
https://www.zus.pl/-/%E2%80%9Esi%C5%82a-wy%C5%BCsza-zasady-uzupe%C5%82nienia-wynagrodzenia-pracownika?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych%2Fswiadczenia

Więcej na ten temat pisaliśmy w art.
1.
https://www.hrkadryiplace.pl/podstawa-wymiaru-swiadczenia-chorobowe-sila-wyzsza-uzupelnianie-podstawy/
2.
https://www.hrkadryiplace.pl/dzialanie-sily-wyzszej-uzupelnianie-podstawy-wymiaru-swiadczen-chorobowych-zmiana-stanowiska-zus-swiadczenia-chorobowe-jezek-przemyslaw/

Analizując stanowisko ZUS, należy wywnioskować, że wynagrodzenie stałe (stawka zasadnicza i godzinowa) tytułem działania siły wyższej  „w wymiarze godzinowym” również podlega uzupełnieniu do pełnego miesiąca. Należy zasygnalizować, że od kilku lat ZUS stoi na stanowisku, że brak odpracowania wyjścia prywatnego udzielonego w wymiarze godzinowym, w konsekwencji czego obniżone zostało wynagrodzenie o te godziny, nie podlega uzupełnieniu.
Jak czytamy w interpretacji:

cyt.: „ponieważ postanowienia ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują uzupełnienie wynagrodzenia o dni a nie o godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zatem do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego powinni Państwo przyjąć wynagrodzenie, które pracownik otrzymał za faktycznie wykonaną pracę, od którego jednocześnie odprowadzili Państwo składki na ubezpieczenia społeczne (…).
W związku z powyższym powstała wątpliwość – skoro uzupełnieniu nie podlegają „godziny usprawiedliwionej nieobecności” (art. 37 ustawy zasiłkowej nie rozstrzyga przy tym czy jest to nieodpracowanie wyjścia prywatnego czy zwolnienie tytułem siły wyższej tylko wskazane są zasady, którymi powinniśmy się kierować do wszystkich tego typu zwolnień) dlaczego zdaniem ZUS wynagrodzenie za godziny wyjścia prywatnego powodują, że wynagrodzenie nie podlega uzupełnieniu a w przypadku wynagrodzenia za godziny zwolnienia tytułem siły wyższej podlega ono uzupełnieniu ?
Wystąpiliśmy z pytaniem do ZUS. 

Jeżek Przemysław
Szkoleń