HR Kadry i Płace – Szkolenia dla firm

logo hr 1.png

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych a zmiana etatu

Zmiana wymiaru etatu a gwarancja najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego) pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Od 1 stycznia 2024 r.:
minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:

4 242 zł.
Od 1 lipca 2024 r.:
4 300 zł.
Od 1 stycznia 2024 r.:
[4 242 zł – (4 242 zł x 13,71%)] = 4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł
3 660,42 zł : 30 dni = 122,01 zł

122,01 zł x 80% = 97,61 zł.
Od 1 lipca 2024 r.:
[4 300 zł – (4 300 zł x 13,71%)] = 4 300 zł – 589,53 zł = 3 710,47 zł
3 710,47 zł : 30 dni = 123,68 zł

123,68 zł x 80% = 98,94 zł.

Przykład
Pracownik zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu, stałe miesięczne wynagrodzenie 3 000 zł, stał się niezdolny do pracy od 24 stycznia do 5 lutego 2024 r. Na podstawie zawartego porozumienia zmieniającego od 1 lutego 2024 r. zmieniono wymiar czasu pracy do pełnego i podwyższono wynagrodzenie do poziomu 6 500 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego.
Od 24 do 31 stycznia 2024 r. (8 dni):
[3 000 zł – (3 000 zł x 13,71%)] = 3 000 zł – 411,30 zł = 2 588,70 zł

2 588,70 zł : 30 dni = 86,29 zł
86,29 zł x 80% = 69,03 zł
69,03 x 8 dni = 552,24 zł.
Od 1 do 5 lutego 2024 r. (5 dni):
[4 242 zł – (4 242 zł x 13,71%)] = 4 242 zł – 581,58 zł = 3 660,42 zł

3 660,42 zł : 30 dni = 122,01 zł
122,01 zł x 80% = 97,61 zł
97,61 zł x 5 dni = 488,05 zł.

W sytuacji, gdy pracownik kontynuować będzie zwolnienie lekarskie bez dnia przerwy, podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie ulegnie zmianie.

Pkt 293 komentarza do ustawy zasiłkowej.
W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy polegającej na podwyższeniu wymiaru czasu pracy w trakcie pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić ponownie od dnia zmiany wymiaru czasu pracy w ten sposób, że należy przyjąć kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę dla nowego wymiaru czasu pracy (o ile jest wyższa niż poprzednie wynagrodzenie), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia. Podstawa wymiaru powinna być podniesiona wyłącznie do minimalnej kwoty, a nie do wynagrodzenia ustalonego dla nowego wymiaru czasu pracy.

Ważne
Zgodnie ze stanowiskiem ZUS w sytuacji gdy bez dnia przerwy nastąpi zmiana rodzaju wypłacanego świadczenia chorobowego (np. po zasiłku chorobowym wypłacany będzie zasiłek macierzyński lub opiekuńczy) to zmiana w tym okresie wymiaru czasu pracy powoduje ustalenie podstawy wymiaru na nowo (pkt 324 komentarza do ustawy).

Przykładowo:
jeżeli pracownik pobierał zasiłek chorobowy, w trakcie, którego nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy i bezpośrednio po wypłacie zasiłku wypłacano zasiłek macierzyński (a więc zasiłek innego rodzaju) podstawę wymiaru ustala się na nowo.

Pracownik z powyższego przykładu w okresie od 6 do 10 lutego 2024 r. (5 dni) pobiera zasiłek opiekuńczy (chore dziecko do 14 lat).
[6 500 zł – (6 500 zł x 13,71%)] = 6 500 zł – 891,15 zł = 5 608,85 zł
5 608,85 zł : 30 dni = 186,96 zł
186,96 zł x 80% = 149,57 zł
149,57 zł x 5 dni = 747,85 zł.

Jeżek Przemysław
Szkolenia

Podstawa wymiaru swiadczen chorobowych pracownikow w 2024 r. Najnowsze zmiany w stanowiskach ZUS 5