Blog

26 lipca 2021

Zmiana wynagrodzenia a obowiązek przeliczenia zmiennych urlopowych

Zmiana wynagrodzenia a obowiązek przeliczenia zmiennych składników przyjmowanych do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 (zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc), lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ […]

czytaj
22 lipca 2021

Wymiar 2 dni na oddanie krwi lub osocza

Wymiar dwóch dni zwolnienia na oddanie krwi lub osocza Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniającej specustawę w sprawie COVID-19 z dniem 26 stycznia 2021 r., zwiększony został wymiar zwolnienia od pracy przysługujący honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew lub jej składniki, w tym osocze, po chorobie COVID-19. Zwolnienie w wymiarze 2 dni przysługuje w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii każdemu pracownikowi, który oddał krew lub jej […]

czytaj
20 lipca 2021

Samochód prywatny do celów służbowych bez PIT

Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych nie jest przychodem ze stosunku pracy ——————————————————————– Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 lipca 2021 r. sygn. akt I SA/Gd 425/21 w którym czytamy, że: „(…) podsumowując należy wskazać, że wbrew twierdzeniu Dyrektora KIS na wynik niniejszej sprawy istotny wpływ mają rozważania Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (pkt 3.2.4., 3.4.3. i 4.2.4.) dotyczące instytucji przychodów […]

czytaj
20 lipca 2021

Urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy równoległym zatrudnieniu   Wątpliwość dotyczyła ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego z dniem 16 lipca 2021 r.: piątek (pełny wymiar etatu, pond 10 letni staż) na okres próbny do dnia 15 października 2021 r. Pracownik ten do dnia 17 lipca 2021 r.: (sobota) zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy u innego pracodawcy i wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: […]

czytaj
19 lipca 2021

Wypowiedzenie zmieniające – połowa okresu wypowiedzenia

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny (art. 34 ustawy Kodeks pracy) wynosi: 3 dni robocze: jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni 1 tydzień: jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie 2 tygodnie: jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Okres wypowiedzenia umów na czas nieokreślony, jak i określony (art. 36 § 1 ustawy Kodeks pracy) […]

czytaj
19 lipca 2021

Zgłaszanie umów o dzieło – Lista kontrolna

O czym należy pamiętać przy zgłaszaniu “Umów o dzieło” Lista kontrolna 1. Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne: zawierając umowę o dzieło mają obowiązek zgłaszania jej do ZUS w terminie 7 dni od daty jej zawarcia 2. Zgłoszeniu podlegają tylko te umowy o dzieło, które zawarte zostały począwszy od 1 stycznia 2021 r. lub później 3. Zgłoszeniu podlegają także umowy o dzieło zawierane […]

czytaj