Blog

3 grudnia 2021

Obniżenie składki zdrowotnej przy kosztach 50%

Obowiązek pomniejszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy kosztach autorskich 50% O obowiązku obniżenia składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy według stanu prawnego na dzień 31 grudnia 2021 r. pisaliśmy w art. z dnia 6 października 2021 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad/ Pracownik otrzymujący przychody ze stosunku pracy z zastosowaniem kosztów autorskich 50% objęty jest również prawem do zastosowania tzw. „ulgi dla klasy średniej”. Z wyliczeń wynika, […]

czytaj
2 grudnia 2021

Ulga dla klasy średniej a kwota wolna od podatku

Czy ulga dla „klasy średniej” i ulga 425 zł to to samo ?   Najczęściej zadawane pytanie na szkoleniach z tematyki „Kalkulacji wynagrodzeń po uchwaleniu Polskiego Ładu” To dwie niezależne od siebie kwoty: kwota zmniejszająca podatek (tzw. ulga podatkowa) to 1/12 z kwoty: 5 100 zł (30 000 zł x 17%) = 425 zł stosowana u pracownika na podstawie złożonego (przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym) oświadczenia PIT-2: pomniejsza wysokość […]

czytaj
23 listopada 2021

Brak przerwy w niezdolności pracy

Brak przerwy co najmniej 61 dni kalendarzowych w niezdolności do pracy może spowodować brak prawa do świadczeń chorobowych w 2022 r.   Świadczenia chorobowe: Aktualny stan prawny: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową oraz dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym: Komentarzu do ustawy zasiłkowej data publikacji: grudzień 2019 r. […]

czytaj
22 listopada 2021

Składka zdrowotna od przychodów zwolnionych z podatku

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) od przychodów zwolnionych z opodatkowania W dniu 6 października 2021 r. informowaliśmy o kolejnych zmianach przewidzianych w „Polskim Ładzie” dotyczącym „obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy na dzień 31 grudnia 2021 r.” https://www.hrkadryiplace.pl/skladka-zdrowotna-do-wysokosci-zaliczki-na-podatek-polski-lad Od 1 stycznia 2022 r. rozszerzony zostaje katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania dla Pracowników i Zleceniobiorców. Polski Ład wprowadza trzy dodatkowe zwolnienia z opodatkowania m.in.: dla pracowników […]

czytaj
19 listopada 2021

Kilka wypłat w miesiącu a rozliczenie nowej „ulgi”

Rozliczenie „ulgi dla klasy średniej” a kilka wypłat w miesiącu Nowa ulga (od 1.1.2022 r.) odliczana będzie od dochodu (podstawa do opodatkowania), której wysokość uzależniona będzie od poziomu uzyskanych w danym miesiącu przychodów (podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej). W art. 32 ustawy o PDOF dodaje się nowy ust. 2a i 2b: 2a. Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody: ze stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej […]

czytaj
8 listopada 2021

Świadczenia chorobowe 2022 r. przepis przejściowy

Zmiana przepisów dotycząca świadczeń chorobowych od 1 stycznia 2022 r. Przepis przejściowy Świadczenia chorobowe: Aktualny stan prawny: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową oraz dodatkowych wyjaśnień udzielił ZUS w wydanym: Komentarzu do ustawy zasiłkowej data publikacji: grudzień 2019 r. dostępnym na stronie: www.zus.pl. Zmiany: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 […]

czytaj