Blog

30 stycznia 2023

30% diety a ulgi w podatku dochodowym

30% diety a ustalenie limitu przychodów 85 528 zł objętych ulgą Pracownik oddelegowany do wykonywania pracy za granicą jak i kierowcy w przewozach międzynarodowych mają prawo do ulg przewidzianych w ustawie o PDOF jeżeli spełniają wszystkie warunki do ich stosowania. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są pracowników i zleceniobiorców: powracających z zagranicy zwana dalej: „ulgą na powrót” rodzin z co najmniej czwórką dzieci: […]

czytaj
27 stycznia 2023

Dwie umowy a limit 85 528 zł

# 4 Pytanie uczestnika Z własnym pracownikiem zawarta została umowa zlecenia. Pracownik korzysta z tzw. „ulgi dla młodych”. Za niedługo łączna kwota przychodów z tych umów przekroczy kwotę 85 528 zł. Czy mamy obowiązek sumować przychody z tych dwóch umów i pilnować limitu 85 528 zł skoro umowa o pracę i zlecenia stanowią dwa odrębne źródła przychodów ? Odpowiedź Tak zawarcie z własnym pracownikiem umowy […]

czytaj
19 stycznia 2023

PIT-11 dla Kierowcy w przewozach międzynarodowych

Wykazanie przychodów w PIT-11 Kierowcy w przewozach międzynarodowych Przykład Pracownik (wiek 32 lata) zatrudniony w firmie transportowej w dniach od 7 do 15 sierpnia 2022 r. wykonywał przewóz dwustronny. Przewoził towar z Polski z kolejnym załadunkiem w Niemczech i rozładunkiem we Francji. Kolejny załadunek we Francji z przewozem do Polski. Łączne wynagrodzenie pracownika za miesiąc sierpień wyniosło: 6 250 zł. U pracownika stosowane są podstawowe KUP: 250 zł oraz kwota zmniejszająca podatek: 300 zł. Pracownik […]

czytaj
16 stycznia 2023

Zawieranie umów na okres próbny

Planowany zmiany w zawieraniu umów o pracę na okres próbny Projekt zmian ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  Przedmiotowy projekt ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego: 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186 z 11.07.2019, s. 105) zwanej dalej „dyrektywą 2019/1152” termin wdrożenia postanowień dyrektywy: 1 sierpnia […]

czytaj
14 stycznia 2023

Wiek emerytalny a przychody w PIT-11 za 2022 r.

Wykazywanie opodatkowanych przychodów w PIT-11(29) pracownika po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego Objaśnienie do PIT-11(29) Część „E” wiersz 3 punkt 18) objaśnień opis do wiersza 3 Należności z tytułów wymienionych w wierszu 1 m.in. przychody ze stosunku pracy, otrzymane przez podatników od ukończenia wieku emerytalnego. Wiersze 3, 8 i 14 części E wypełnia się, jeśli płatnik w trakcie roku pobierał od tych przychodów zaliczki na podatek w sytuacji gdy podatnik nie złożył płatnikowi oświadczenia […]

czytaj
10 stycznia 2023

Członek zarządu a wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania

# 3 Pytanie uczestnika Członek zarządu wykonujący swoje obowiązki na podstawie aktu powołania chciałby złożyć oświadczenie PIT-2(9) i zrezygnować ze stosowania kosztów uzyskania przychodu ze względu na to, że w innej spółce otrzymuje również przychody z tego samego źródła a roczne koszty uzyskania przychodu są limitowane. Czy przy umowach prawa cywilnego można wnioskować o rezygnację z kosztów ? Odpowiedź Tak art. 41 ustawy o PDOF ust. […]

czytaj