Blog

13 maja 2022

Podwójna kwota zmniejszająca podatek zmiany od 1 lipca 2022 r.

Warunki stosowania „drugiej kwoty zmniejszające podatek” Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek zależy od treści oświadczenia o wspólnym rozliczeniu złożonego przez pracownika oraz od tego, czy złożył on również oświadczenie PIT-2. Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem. Po zmianach od 1 stycznia 2022 r. art. 32 ust. 1a. ustawy o PDOF Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok […]

czytaj
12 maja 2022

Okres zasiłkowy a ciąża

Ustalenie okresu zasiłkowego kobiet w ciąży Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej: 1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 2) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach […]

czytaj
11 maja 2022

Wynagrodzenie z kosztami pracodawcy od 1 lipca 2022 r.

Rozliczenie wynagrodzenia za pracę po zmianach od 1 lipca 2022 r. wraz z kosztami pracodawcy Krok po kroku Pamiętaj: Stawkę 12% podatku oraz kwotę zmniejszającą podatek 300 zł (na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2) stosuje się do wszystkich faktycznie uzyskanych dochodów od 1 lipca 2022 r. bez względu na to jakiego okresu dotyczą. Przykład Zgodnie z zawartą umową o pracę pracownik (ukończony 26 rok życia) wynagradzany jest stałą miesięczną […]

czytaj
5 maja 2022

Zasiłek macierzyński objęty „ulgą podatkową”

Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych Ustawa o PDOF reguluje tzw. PIT zerowy tj. zwolnienia przedmiotowe dotyczące określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 152–154 źródeł przychodów do kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł w skali roku podatkowego. Są to ulgi potocznie nazywane: ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT) ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT) […]

czytaj
13 kwietnia 2022

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

Okres wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego Świadczenia chorobowe: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2021 r., 1133) zwana dalej: ustawą zasiłkową Zmiany: Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 września 2021 r., poz. 1621). Art. 8 ustawy zasiłkowej 1. […]

czytaj
11 kwietnia 2022

Rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Lista płac rozliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r. Jedną z wielu propozycji przewidzianych w projekcie o zmianie ustawy o PDOF oraz niektórych innych ustaw jest zmiana skali podatkowej. Podatek dochodowy (z zastrzeżeniem art. 29-30f ustawy o PDOF) pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PDOF) po zmianach Dochód: 30 000 zł x 12% 3 600 zł 1/12 x 3 600 zł 300 zł Z niższej stawki podatku […]

czytaj