Blog

20 września 2022

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu

Wniosek o niestosowanie Kosztów Uzyskania Przychodów po zmianach od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje do odwołania W stanie prawnym do 31 grudnia 2022 r.: art. 32 ust. 1f ustawy o PDOF zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Jeżeli podatnik złoży płatnikowi pisemny wniosek: 1) o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub 2) miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których […]

czytaj
14 września 2022

Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Warunki stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodu Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PDOF (art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF). Przy ustalaniu przez pracodawcę podstawy do opodatkowania, warunkiem uwzględnienia w niej kosztów jest uzyskanie przez pracownika przychodu ze stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik faktycznie wykonywał pracę w danym miesiącu […]

czytaj
13 września 2022

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu limitu 85528 zł

Rozliczenie wynagrodzenia po przekroczenie limitu przychodu 85 528 zł pracowników korzystających z ulg podatkowych   Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, które skierowane są m.in. do pracowników i zleceniobiorców: powracających z zagranicy zwana dalej: „ulgą na powrót” rodzin z co najmniej czwórką dzieci: zwana dalej: „ulgą dla rodzin 4+” oraz pracujących seniorów: zwana dalej: „ulgą dla seniorów”. Ulga dla młodych: […]

czytaj
12 września 2022

Wynagrodzenie za okres wykonywania badań lekarskich

Stanowisko PIP i Ministerstwa Pracy w sprawie wysokości wynagrodzenia w „okresie wyczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty” Na temat wysokości wynagrodzenia w okresie w którym „pracownik wykonuje badania lekarskie” pisaliśmy w artykule z dnia 6 września 2021 r.: https://www.hrkadryiplace.pl/badania-lekarskie-a-wysokosc-wynagrodzenia-za-prace-jezek-przemyslaw-hrkadryiplace/ Kolejna wątpliwość dotycząca prawidłowego rozliczania wynagrodzenia dotyczy pracownika, który na podstawie skierowania na badania lekarskie kontrolne (choroba powyżej 30 dni kalendarzowych) oczekuje ponad 3 tygodnie na wizytę u lekarza specjalisty. Do PIP i MRiPS […]

czytaj
8 września 2022

Kierowca – zleceniobiorca a podstawa wymiaru składek

Obniżenie podstawy wymiaru składek na FUS również dla Kierowców – zleceniobiorców Interpretacja indywidualna ZUS  Interpretacja indywidualna ZUS z dnia 26 sierpnia 2022 r. dotycząca obniżenia podstawy wymiaru składek na FUS kierowcy – zleceniobiorcy w przewozach międzynarodowych Pomimo, iż zmiany wprowadzone do ustawy o czasie pracy kierowców obowiązujące od 2 lutego 2022 r. dotyczą Pracowników – kierowców w przewozach międzynarodowych (art. 21b ustawy) ZUS w interpretacji […]

czytaj
2 września 2022

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej a wysokość wynagrodzenia Płatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej to jedno z wielu proponowanych zmian wynikająca z projektu z 25 lipca 2022 r. do ustawy kodeks pracy i innych niektórych ustaw (art. 1864 Kodeksu pracy). Za czas takiego zwolnienia, pracownik zachowa prawo do 50%wynagrodzenia. Pracownikowi będzie przysługiwać w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych […]

czytaj