Blog

26 maja 2023

Urlop na przełomie miesięcy a zmienne składniki wynagrodzenia

Zmienne składniki wynagrodzenia w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na przełomie miesięcy kalendarzowych Choć wynagrodzenie za pracę rozliczamy głównie za poszczególne miesiące kalendarzowe to w sytuacji gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego na przełomie miesięcy kalendarzowych, stawkę wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych ustala się raz z okresu trzech miesięcy (możliwe wydłużenie podstawy do dwunastu miesięcy)  poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Obowiązuje ona także dla tej części urlopu, która jest nieprzerwanie kontynuowana […]

czytaj
25 maja 2023

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych ZUS

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych a zwolnienie tytułem działania siły wyższej. Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Na temat ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pisaliśmy: https://www.hrkadryiplace.pl/nowe-zwolnienia-od-pracy-po-nowelizacji-ustawy-kodek-pracy-a-podstawa-wymiaru-swiadczen-chorobowych-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Pojawiła się jednak wątpliwość czy wynagrodzenie w wysokości 50% za czas zwolnienia tytułem siły wyższej podlegać będzie uzupełnieniu w podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ? Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie Stanowisko ZUS z 18 maja 2023 r. dla HR Kadry […]

czytaj
24 maja 2023

Podstawa do chorobowego a nowe zwolnienia od pracy

Nowe zwolnienia od pracy po nowelizacji ustawy Kodeks pracy a podstawa wymiaru świadczeń chorobowych Nowe dwa uprawnienia pracownicze wynikające z nowelizacji przepisów Kodeksu pracy Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 4.4.2023 r. poz. 641). Data obowiązywania od 26 kwietnia 2023 r. Urlop opiekuńczy: https://www.hrkadryiplace.pl/urlop-opiekunczy-po-nowelizacji-kodeksu-pracy-hrkadryiplace-jezek-przemyslaw/ Przykład Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym w lipcu 2023 r. do przepracowania miał 168 […]

czytaj
16 maja 2023

Dodatkowe przerwy w pracy – stanowisko PIP

Dodatkowe przerwy w pracy – stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy Prawo do przerw w pracy należy odnieść do godzin faktycznie wykonywanej pracy Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 4.4.2023 r. poz. 641). Data obowiązywania: 26 kwietnia 2023 r. Art. 134 K.p. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika: 1) wynosi co najmniej 6 godzin pracownik ma prawo […]

czytaj
23 kwietnia 2023

Zasiłek macierzyński przepisy przejściowe

# 6 Pytanie uczestnika Pracownik w dniu wejścia w życie nowych przepisów prawnych (26 kwietnia 2023 r.) pobiera zasiłek macierzyński. Czy ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wyższej wysokości ? Odpowiedź Z dniem 26 kwietnia 2023 r. zwiększony zostanie wymiar urlopu rodzicielskiego: 41 tygodni (urodzenie 1 dziecka) 43 tygodni (urodzenie więcej dzieci) 65 tygodni (urodzenie 1 dziecka) ustawa „za życiem” 67 tygodni (urodzenie więcej dzieci) ustawa „za życiem” przy czym […]

czytaj
16 kwietnia 2023

Cel zwrotu wniosku o urlop rodzicielski

Zwrot wniosku o urlop rodzicielski, który został złożony przez pracownika przed dniem wejścia w życie nowych przepisów prawnych – przed dniem 26 kwietnia 2023 r. Z dniem 26 kwietnia 2023 r. zwiększony zostanie wymiar urlopu rodzicielskiego Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do: 41 tygodni (urodzenie 1 dziecka) poprzednio: 32 tygodnie 43 tygodni (urodzenie więcej dzieci) poprzednio: […]

czytaj