Blog

9 stycznia 2023

Oświadczenie o wspólnym rozliczaniu dochodów

Wspólne opodatkowanie dochodów a rozliczenie drugiej kwoty zmniejszającej podatek przez pracodawców Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek zależy od treści oświadczenia o wspólnym rozliczeniu złożonego przez pracownika oraz od tego, czy złożył on również oświadczenie PIT-2 (oświadczenie o pomniejszeniu o kwotę zmniejszającą, część C). Pracownik ma możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia, że za dany rok zamierza opodatkować swoje dochody łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dwie kwoty zmniejszające podatek: 2 […]

czytaj
4 stycznia 2023

Umowa zlecenia a wspólne rozliczanie dochodów

# 2 Pytanie uczestnika Chciałabym rozwiać pewne wątpliwości dotyczące nowej wersji dokumentu PIT-2, ponieważ w jednym z artykułów jednego z wydawnictw wskazano, że oświadczenie w części E PIT-2(9) dot. wspólnego rozliczania się z małżonkiem/lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy składać co roku (objaśnienia na PIT-2 mówią o tym, że tylko oświadczenie w części J należy składać co roku) i jest również informacja […]

czytaj
3 stycznia 2023

Ekwiwalent za urlop na przełomie roku

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacony na przełomie roku 2022/2023 W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 K.p.). Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego. Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu […]

czytaj
3 stycznia 2023

Umowa zlecenia a kwota zmniejszająca podatek

# 1 Pytanie uczestnika Od 1 września 2022 r. osoba fizyczna w wieku 32 lat wykonuje w naszym podmiocie umowę zlecenia. Z umowy tej zgłoszona jest do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych E-R oraz obowiązkowo do ubezpieczenia zdrowotnego. Po zmianach w ustawie o PDOF osoba ta z dniem 2 stycznia 2023 zł złożyła oświadczenie PIT-2(9) o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1/24 tj. 150 zł. W dniu 9 stycznia 2023 r. będziemy rozliczać wynagrodzenie z umowy […]

czytaj
2 stycznia 2023

Rozliczenie wynagrodzenia na liście płac w 2023 r.

Rozliczenie podatkowo – składkowe wynagrodzenia za pracę wypłaconego w 2023 r.  Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi: 3 490 zł od 1 lipca 2023 r.: 3 600 zł minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług wynosi: od 1 stycznia 2023 r.: 22,80 zł za każdą godzinę świadczonej usługi od 1 lipca 2023 r.: 23,50 zł za każdą godzinę świadczonej usługi. Podstawa prawna: Rozporządzenie […]

czytaj
30 grudnia 2022

Ulga dla seniora a ukończenie wieku

Dzień urodzin a prawo do ulgi dla seniora Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PDOF wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego stosunku pracy pracy nakładczej spółdzielczego stosunku pracy z umów zlecenia o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz od 1 lipca 2022 r. z zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. […]

czytaj